הקטן את גודל הכתב באתרהגדל את גודל הכתב באתר

צפון אמריקה

USA
Yarden Inc.
424 West 33 Street. Suite #560
New York, NY 10001
Mr. Yoav Dor Executive director
Tel: 1 212 997-9463
Fax: 1 212 997-9467
Mobile: 646.731.4408
Israel Mobile: 972-54-6700840
yoav@golanwines.co.il
yardenwines.com/distributors.php
Canada
British Columbia, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba
International Cellars Inc.
Wine Importers and Marketers
200-1122 Mainland St.
Vancouver, B.C. V6B 5L1
Mr. Norman Gladstone
Tel: 1-604-689-5333
norman@international-cellars.com
Ontario
Azureau Wine Agency
333 Progress Ave.
Toronto Ontario M1P 2Y9, Canada
Mr. Dan Rabinovitch
Tel: 1-416-940-1641
Fax: 1-416-940-1652
Mobile: 1-416-895-6629
dan@azureau.com
www.azureau.com
Dollard des Ormeaux, Quebec
IsraVin Inc.
88 Canterbury Ave.
Dollard des Ormeaux, Quebec
H9B 2G6
Mr. Gad Elbaz
Tel: 1-514-991-9463
info@isravin.com
www.isravin.com
© כל הזכויות שמורות ליקב הרי גליל 2014 | אתר נגיש